باشگاه مشتریان

داخل باشگاه مشتریان برای شما هدایای ویژه ای در نظر گرفتیم که میتونین با جمع آوری امتیاز های مختلف از هدیه های ارزنده که به صورت تخفیف هست استفاده نمایید بدین صورت که شما به ازای هر امتیاز یک درصد تخفیف میگیرین 

به طور مثال اگه شما 20 امتیاز جمع کنین بدین معنی هست که شما شامل 20٪ تخفیف می شوید.

نکته :‌برای افرادی که شما به هیراد معرفی میکنین شما هدیه نقدی به میزان تخفیف دریافت میکنین بدین صورت که شما یک عمل 20 میلیونی معرفی میکنین به شماره کارتی که از شما دریافت میکنیم  مبلغ  میلیون 2 تومان واریز میکنیم.

پیمایش به بالا